baruchowo
Rośliny i zwierzęta Jeziora Goreńskiego

Jednym z przedstawicieli fauny rosnącej wokół Jeziora Goreńskiego jest glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.). Wykazuje on liczne właściwości lecznicze, jednak najbardziej jest znany jako sprawdzony sposób na kurzajki.


Mało kto wie, że glistnik jaskółcze ziele łagodzi bóle brzucha, również te, które pojawiają się podczas miesiączki. Jednak mimo wszechstronnych właściwości, może mieć także działanie toksyczne, dlatego nie każdy może sięgać po to zioło...

Jezioro Goreńskie widziane z lotu ptaka...


Jesteśmy nad jednym z ponad 40 jezior w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym. Jezioro Goreńskie jest jeziorem rynnowym o powierzchni 53,6 ha. Jego misa składa się z dwóch rowów - płytszego zachodniego i głębszego wschodniego (tu głębokości maksymalna 6,1 m). Na południowym brzegu leży wieś Goreń Duży a od północy rozciąga się ogromny pas wydm śródlądowych porośniętych przez bory sosnowe. Brzegi jeziora to naturalna roślinność wodna i szuwarowa w postaci: pałki wąskolistnej, trzciny pospolitej, sitów, mięty nadwodnej, grążela żółtego, mietlicy rozłogowej, pałki szerokolistnej:


Zarośla łozowe to wierzba szara, wierzba purpurowa, wierzba krucha i olsza czarna. Wzdłuż brzegu możemy spotkać liczne gatunki żab np.: wodną, jeziorkową, żaby trawne, grzebiuszkę ziemną i ropuchę szarą. Sąsiedztwo dwóch skrajnych biotopów – wilgotnego i suchego to doskonałe miejsce do spotkania zaskrońca, który poluje m.in. na żaby.

Ptaki wodne to głownie: łyska, perkoz dwuczuby, krzyżówka, czernica, łabędź niemy. Szuwary to dom dla trzcinnika, trzcinniczka i rokitniczki. Pas zadrzewień i otwartych terenów to miejsce na spotkanie bażanta, słowika szarego, łozówki, pokląskwy, gąsiorka, pliszka siwa, trznadla i makolągwy. Jezioro obfituje również w ryby.

Niedaleko od brzegu Jeziora Goreńskiego od strony północnej widzimy okazałego jałowca pospolity (a w głębi lasu jego 4 bracia). Są to pomniki przyrody.


Przy drodze od wsi Goreń Duży do leśniczówki Goreń (po lewej stronie), nad brzegiem Jeziora Goreńskiego rośnie sosna zwyczajna, która jest również pomnikiem przyrody.

Szczególnym zainteresowaniem wśród turystów obecnie cieszy się Jezioro Goreńkie przede wszystkim z uwagi na swoją lokalizację we wsi Goreń Duży, pełniącej również funkcje letniska. Jezioro jest przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000. Należy do ekosystemów szczególnie wrażliwych i zagrożonych, a jego ochrona wymaga zachowania czystości. Na brzegu, od połowy lipca, można obserwować piękny widok: opieki rodziców nad młodym łabędziem oraz zachowania całej rodziny tych pięknych ptaków.
Jesteś tutaj...


Lista punktów ścieżki edukacyjnej:
1. Bioróżnorodność parku w Baruchowie -przy wejściu głównym do Urzedu Gminy Baruchowo
2. Biologiczne życie rzeki Rakutówka -w drodze do Gorenia Dużego przez Kłotno, przy mostku nad Rakutówką (zejdź po schodkach)
3. Wydma śródlądowa - geneza powstania -za Goreniem Nowym, przy przystanku z pętlą- przed skrzyżowaniem w kształcie litery T, w środku przeciętej wydmy
4. Rośliny i zwierzęta Jeziora Goreńskiego - przy przystanku autobusowym, obok remizy w Goreniu Dużym
5. Zielona Szkoła w Goreniu Dużym - centrum edukacji ekologicznej Gminy Baruchowo -przy głównym wjeździe na teren obiektu
6. Bory sosnowe na wydmie -przy młodniku, w miejscu oddalonym o około 650 metrów od Zielonej Szkoły, idąc w las wzdłuż jej ogrodzenia, prostopadle do drogi
7. Jezioro Rakutowskie - ostoja ptactwa wodnego -wieża widokowa w Krzewencie