baruchowo
Jezioro Rakutowskie – unikalna ostoja ptactwa wodnego

Jezioro Rakutowskie powitało pierwszy dzień jesieni...
Pan Andrzej Składanowski, dokumentalista piękna naszej lokalnej przyrody, podzielił się z nami swymi materiałami...

Żurawie (Grus grus) zbierają się w grupy przed odlotem i żerują nad Jeziorem Rakutowskim...


Czaple białe żerują na Jeziorze Rakutowskim...Błota Rakutowskie i obszar specjalnej ochrony siedlisk Błota Kłócieńskie. Różnorodność żyznych, trudno dostępnych, opierających się ingerencji człowieka siedlisk sprzyja występowaniu wielu gatunków ptaków. Bogactwo awifauny reprezentuje 80 gatunków lęgowych i ponad 30 regularnie pojawiających się na przelotach. Teren rezerwatu Jezioro Rakutowskie jest miejscem lęgowym gęsi gegawy, rycyków, batalionów. Z innych gatunków tego biotopu należy wymienić błotniaka łąkowego, kszyka, krwawodzioba, derkacza. W sezonie lęgowym skupia miejscowe ptaki, a podczas przelotu - zwłaszcza jesiennego jest miejscem, w którym można spotkać większość występujących w Polsce gatunków ptaków środowisk wodno – błotnych.

Regularnie zatrzymują się tutaj sieweczki obrożne, siewnice, brodźce: piskliwy, śniady, kwokacz, leśny, biegusy: zmienny, krzywodzioby, malutki, rzadziej rdzawy, płaskodzioby, kamusznik, szlamik rdzawy, kulik mniejszy i piaskowiec. Późnym latem na płyciznach misy jeziornej nocuje od 500 - 700 sztuk żurawi. Pas trzcinowisk i szuwarów zasiedla błotniak stawowy i liczne gatunki wróblowatych m.in. rokitniczka, brzęczka, podróżniczek. Na przyległych łąkach i obszarach porośniętych kępami łozami i olszynami swój dom ma cyranka, krakwa, płaskonos, łozówka, słowik szary, remiz, trzciniak, trzcinnik. Na głębszej części jeziora typowym mieszkańcem jest perkoz dwuczuby, zausznik. Bardzo często można tu spotkać bielika, czaple siwą, białą i nadobną.Jesteś tutaj...


Lista punktów ścieżki edukacyjnej:
1. Bioróżnorodność parku w Baruchowie -przy wejściu głównym do Urzedu Gminy Baruchowo
2. Biologiczne życie rzeki Rakutówka -w drodze do Gorenia Dużego przez Kłotno, przy mostku nad Rakutówką (zejdź po schodkach)
3. Wydma śródlądowa - geneza powstania -za Goreniem Nowym, przy przystanku z pętlą- przed skrzyżowaniem w kształcie litery T, w środku przeciętej wydmy
4. Rośliny i zwierzęta Jeziora Goreńskiego - przy przystanku autobusowym, obok remizy w Goreniu Dużym
5. Zielona Szkoła w Goreniu Dużym - centrum edukacji ekologicznej Gminy Baruchowo -przy głównym wjeździe na teren obiektu
6. Bory sosnowe na wydmie -przy młodniku, w miejscu oddalonym o około 650 metrów od Zielonej Szkoły, idąc w las wzdłuż jej ogrodzenia, prostopadle do drogi
7. Jezioro Rakutowskie - ostoja ptactwa wodnego -wieża widokowa w Krzewencie