Punkty ścieżki edukacyjnej:

Bioróżnorodność parku w Baruchowie

Biologiczne życie rzeki Rakutówki

Wydma śródlądowa - geneza powstania

Rośliny i zwierzęta Jeziora Goreńskiego

Zielona Szkoła w Goreniu Dużym - centrum edukacji ekologicznej Gminy Baruchowo

Bory sosnowe na wydmie

Jezioro Rakutowskie - ostoja ptactwa wodnego